جنسیت:
مردزن


امکان حضور در دوره های میان هفته را دارم:
بلهخیر


کارت بیمه ورزشی معتبر:
بلهخیر


پرتال فدراسیون ام فعال می باشد:
بلهخیر


دوره های مقدماتی:
کارآموزی کوهپیماییکارآموزی مقدماتی برفکارآموزی مقدماتی سنگهواشناسیکار با قطب نما و نقشه خوانیپزشکی کوهستانمبانی محیط زیست کوهستان


کارآموزی پیشرفته برفکارآموزی پیشرفته سنگمبانی نجات فنیدوره دیواره نوردیکار با GPS


دیدگاه ها بسته شده است