روز جمعه ۲۷ دیماه ۹۸ تیم کوهنوردی باشگاه هیماچال با حضور ۱۴ نفر به قله‌ی بندعیش صعود نمودند.