آخرین مقالات

صعود به قله اسپیدچال 3200 متر

جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ با تشکر از سرپرست برنامه خانم اسما ماپار بابت اجرا این برنامه  مسیر صعود : جاده امامه تعداد نفرات شرکت کننده : ۱۲ نفر  زمان شروع پیمایش: ساعت: ۶:۱۵ صبح  زمان رسیدن به قله ساعت: ۹:۱۵ صبح پایان برنامه ساعت: ۱۳ ظهر
ادامه مطلب