پیمایش سی چال به الله بند

۱۸۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام دوره

صعود به قله سی چال

ارتفاع: 3730 متر

سطح برنامه: سبک و متوسط

زمان: جمعه 20 آبان ماه 1401

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ساعت 12

هزینه برنامه: 180هزارتومان

سبد خرید