کارگاه تمرین سنگنوردی

  

کارگاه تمرین سنگنوردی

تاریخ اجرا: جمعه 25 آذر 1401


ارتفاع

سطح برنامه

سرپرست

هزینه

3260 متر

آسان

رضا نامجو

300,000  تومان

ثبت نام برنامه
  • شرح برنامه
  • تجهیزات لازم
  • نظرات
سبد خرید