برنامه صعود به بام استان های بوشهر و هرمزگان

نام قله: بیرمی و تَشکِر 

تاریخ اجرا: 6 الی 10 دی 1401


ارتفاع

سطح برنامه

سرپرست

هزینه

3260 متر

متوسط

رضا نامجو

2,500,000  تومان

ثبت نام برنامه
  • شرح برنامه
  • نظرات
سبد خرید