برنامه صعود به قله سرخه حصار

نام قله: سرخه حصار

تاریخ اجرا: 9 دی 1401


ارتفاع

سطح برنامه

سرپرست

هزینه

1740 متر

سبک

اسما ماپار

100,000  تومان

ثبت نام برنامه
  • شرح برنامه
  • نظرات
سبد خرید