برنامه صعود به بام استان هرمزگان

نام قله: تَشکِر 

تاریخ اجرا: 20 الی 22 بهمن 1401


ارتفاع

سطح برنامه

سرپرست

هزینه

3267 متر

متوسط

رضا نامجو

1/400/000
ثبت نام برنامه
  • شرح برنامه
  • نظرات
سبد خرید