دوره مبانی جستجو در کوهستان برگزار شد.

 

 

دوره رسمی مبانی جستجو در کوهستان

این کلاس که شامل دو بخش آموزش های تئوری در سالن باشگاه و بخش تمرینی عملی در کوهستان می باشد در تاریخ 21 و 22 مهرماه 1401 در منطقه چین کلاغ تهران برگزار شد.

بخشی از مطالبی که مدرس دوره استاد رضا نصرالهی در این کلاس دو روزه آموزش دادند از این قرار بود:

- خود امدادی و دگر امدادی

- بقا در کوهستان

-روشهای جستجو (جستجو در شب و در روز)

- روشهای انتقال مصدوم

- احتمالات در حوادث جستجو و نجات

- راهکارهای مناسب در کاهش حوادث

- آشنایی با بالگرد در عملیات جستجو و نجات

- مباحث حقوقی در حوادث

  

 

 

 

 

سبد خرید