صعود به قله اسپیدچال 3200 متر

جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰
با تشکر از سرپرست برنامه خانم اسما ماپار بابت اجرا این برنامه 

مسیر صعود : جاده امامه
تعداد نفرات شرکت کننده : ۱۲ نفر
 زمان شروع پیمایش: ساعت: ۶:۱۵ صبح
 زمان رسیدن به قله ساعت: ۹:۱۵ صبح
پایان برنامه ساعت: ۱۳ ظهر

سبد خرید