صعود به قله سی چال

 

 

جمعه 20 آبانماه ۱۴۰1
با تشکر از سرپرست برنامه خانم سارا مشرفی بابت اجرا این برنامه .

سیچال
ارتفاع‌پای‌کار:3407
ارتفاع‌قله:۳۷۳۰
مسیر‌صعود:گردنه‌دیزین
تعداد‌نفرات:۷نفر
زمان.شروع‌پیمایش:7:15
زمان‌رسیدن‌به‌قله:9:50
زمان‌پایان‌برنامه:۱۲
هوا:ابری‌
وضعیت‌انتن‌دهی:آنتن‌دارد
دسترسی‌در اب:چشمه‌ندارد

قله‌سی‌چال با ارتفاع‌حدود۳۷۳۰‌متر‌از‌سطح‌ دریا،از‌قلل‌ البرز‌مرکزی‌ است،که‌در شمال‌استان تهران‌،حدفاصل‌ جاده چالوس‌و‌هراز‌ و‌در‌ جنوب‌منطقه‌دیزین‌ و‌شمال‌ آبادی‌ آهار‌ واقع‌شده‌است.
علت‌نامگذاری‌این‌قله به‌دلیل وجود سی‌چاله‌و‌گودی‌در‌اطراف‌قله است‌که‌در‌تمام‌ فصول‌ سال‌، آب در آن جمع‌می‌شود.
سمت‌راست‌ این‌ قله، قلل مرتفع‌کلون‌بستک‌ و سرکچال ها
وسمت‌چپ‌ آن قله‌ محمود‌چال
و روبه‌رو قلل الله بند بزرگ‌و‌کوچک‌هستند‌که‌در ادامه‌ به‌ قله‌ زرد‌ در روستای آهار‌ و‌ آهنگرک‌ واقع‌ در‌میگون‌ راه‌ دارد.
مسیرهای‌صعود:
۱_روستای‌اهار
۲_روستای‌دربند‌سر
۳_میگون
۳_گردنه دیزین
که‌مسیر‌صعود‌ما‌از‌گردنه‌دیزین‌ بود.

سبد خرید