صعود قله سرخه حصار

برنامه قله سرخه حصار در تاریخ 10 دیماه 1401 به سرپرستی مربی باشگاه خانم اسما ماپار اجرا شد.

موقعیت جغرافیایی قله : قله سرخه حصار، قله ای با ارتفاع ۱۷۰۰ متر است که در ارتفاعات جنگل سرخه حصار تهران قرار دارد.

⛰️نام قله : سرخه حصار
⏲️ارتفاع : ۱۷۳۰
????️تاریخ اجرای برنامه : ۱۰ دیماه  ۱۴۰۱ 
⏲️ارتفاع شروع برنامه : ۱۳۴۰ متر
⛅️وضعیت هوا: آفتابی
????‍????‍????‍????تعداد نفرات:  ۹نفر 
????سرپرست : اسما ماپار 
⛰️زمان بندی  :
????ساعت شروع: ساعت ۰۷:۳۰
⛰️زمان رسیدن به قله:  ۱۰:۳۰ 
????برگشت به پای کار : ساعت: ۱۳:۰۰ 

    

سبد خرید